" ORGANISASI BERMOTIVASI,

MEMACU PRESTASI "

MS Legacy Resources berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengendalikan kursus/latihan bersama agensi kerajaan dan swasta. Syarikat milikan penuh bumiputera ini memfokuskan modul motivasi diri, staf dalam organisasi, usahawan, dan juga modul-modul melibatkan pembangunan sumber tenaga manusia (modal insan). Program yang dijalankan boleh dibuat secara bersemuka mahupun secara atas talian mengikut kehendak organisasi.

Kami mengendalikan program latihan secara teliti dalam bentuk kursus, seminar, bengkel dan juga ceramah yang dianjurkan secara latihan dalaman organisasi (in-house).

Dalam mengendalikan kursus, fokus kami ialah kepada keberkesanan (impak kepada peserta dan organisasi) dan juga elemen kegembiraan peserta semasa berkursus (fun learning).

Jurulatih yang kami bawakan berpengalaman luas mengendalikan kursus/latihan di kementerian-kemeterian, jabatan/agensi-agensi kerajaan dan juga syarikat swasta. Kami juga mendapat maklum balas yang sangat positif dari organisasi yang berkerjasama dengan kami.

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN

 • Kursus motivasi diri

 • Kursus pengukuhan semangat berpasukan (Team building)

 • Kursus motivasi budaya kerja cemerlang

 • Kursus komunikasi berkesan dan berpengaruh

 • Kursus NLP (persijilan/asas)

 • Kursus negosasi berpengaruh dan efektif

 • Kursus kemahiran komunikasi Visual

 • Kursus kepimpinan berpengaruh

 • Kursus pengurusan stres di tempat kerja dan keluarga

 • Kursus pengurusan masa efektif

 • Kursus S.M.I.L.E (khidmat pelanggan/helpdesk)

 • Kursus motivasi keusahawanan

 • Kursus asas keusahawanan

 • Kursus motivasi kerohanian (kursus/ceramah)

 • Digital marketing

 • Pengurusan media sosial untuk penjawat awam

Antara pelanggan kami :

 • Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

 • Lembaga Getah Malaysia

 • Kementerian Kesihatan Malaysia

 • Institut Kajian Latihan dan Intergrasi Nasional (IKLIN)

 • Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)

 • Jabatan Perangkaan Negeri Kedah

 • Jabatan Pembangunan Wanita (Selangor dan Putrajaya)

 • Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia

 • Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)

 • Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)

 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

 • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)

 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri , Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

 • SUK Selangor

 • Biro Tata Negara

 • Malaysian Anti-Corruption Academy (MACA)